Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.

Hỗ trợ & phát triển cộng đồng

Mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng, xã hội

CNG Việt Nam nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của mình đến cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội. Chúng tôi cũng thấu hiểu sự thành công của một doanh nghiệp sẽ không chỉ đơn giản là những con số về doanh thu thể hiện trên các bản báo cáo thường niên mà còn là những giá trị vượt trội và lâu dài mà doanh nghiệp đó xây dựng và mang đến được cho mọi người.

CNG Việt Nam kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023)
0 triệu tấn
Lượng C02 đã giảm
0 triệu
Cây được trồng
0 % thị phần
CUNG CẤP CNG CẢ NƯỚC

Tiên phong trong sự nghiệp xanh hóa nhiên liệu

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam với hoạt động Tiếp sức đến trường năm học 2020 – 2021

Chia sẻ vì cộng đồng thịnh vượng

Nhận thức rõ tầm quan trọng trong việc phát huy trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp đối với cộng đồng, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, CNG Việt Nam đã và đang tích cực triển khai nhiều chương trình hoạt động an sinh, xã hội.
CNG Việt Nam tích cực tham gia nhiều công tác thiện nguyện như: chương trình “trái tim cho em”, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào lũ lụt, hội cựu chiến binh, đóng góp quỹ tương trợ dầu khí, quỹ vì thế hệ trẻ,…
Thông qua các hoạt động an sinh xã hội, CNG Việt Nam mong muốn ngày càng lan tỏa tình yêu thương, nguồn năng lượng tương mới góp phần vun đắp giá trị sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Tin tức liên quan