Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.

Ban lãnh đạo

Sơ đồ tổ chức

Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thay mặt Ban lãnh đạo CNG Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý Khách hàng, đối tác trong thời gian qua và chào đón các cơ hội hợp tác cùng Quý khách hàng, đối tác trong chặng đường sắp tới. CNG Việt Nam cam kết luôn nỗ lực đem lại giá trị gia tăng cho Quý khách hàng, đối tác và cùng nhau đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước.

Trân trọng ./.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải

Ông Vũ Văn Thực

Thành viên HĐQT

Ông Vũ Tuấn Ngọc

Thành viên HĐQT

Ông Bùi Văn Đản

Thành viên HĐQT

Ban Giám đốc

Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Quang Bá

Trưởng Ban Kiểm Soát