Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.

HSE

Hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường

Từ ngày đầu thành lập, việc xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu lực của Hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường theo các tiêu chuẩn quốc tế trong các hoạt động của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là chìa khóa giúp CNG Việt Nam thực hiện thành công sứ mệnh của mình, cung cấp các sản phẩm khí sạch, an toàn, hiệu quả, giá cả cạnh tranh.

Với cam kết mạnh mẽ từ cấp lãnh đạo cao nhất, từ năm 2010 đến nay, các chứng nhận sự phù hợp của hệ thống quản lý ATCLMT theo tiêu chuẩn ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 của CNG Việt Nam luôn được cập nhật với các phiên bản mới nhất, được đánh giá giám sát định kỳ bởi tổ chức đánh giá chứng nhận uy tín thế giới là Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) Việt Nam.

Cơ cấu hệ thống quản lý ATSKCLMT

ISO 45001:2018

Nhận diện các rủi ro về an toàn, sức khỏe của người lao động,đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn,sức khỏe của người lao động, ngăn ngừa các thiệt hại về tài sản, tuân thủ luật pháp về AT-SKNN.

ISO 14001:2015

Nhận diện các khía cạnh môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo giảm thiểu tác động môi trường, tuân thủ các luật pháp về bảo vệ môi trường.

ISO 9001:2015

Thiết lập các quá trình hoạt động của CNG VN và kiểm soát các hoạt động thông qua các chỉ số đo lường hiệu lực của quá trình, qua thực hiện cải tiến liên tục nhằm năng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.

Mô hình cấu trúc

Mô hình cấu trúc HSE

Chứng nhận

Chính sách

Tin tức liên quan