Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.
Truyền thông

CNG Việt Nam công bố thông tin môi trường năm 2023

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Vietnam) là đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP, có trụ sở tại 475 Nguyễn An Ninh, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT và hiện đang vận hành, quản lý các công trình sau:

 1. Trụ sở công ty CP CNG Việt Nam tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
 2. Trạm nén Phú Mỹ có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
 3. Trạm cấp khí trung tâm Mỹ Phước 3 có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;
 4. Trạm cấp khí trung tâm KCN Thuận Đạo Long An có địa chỉ tại KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
 5. Trạm nén Tiền Hải tại KCN Tiền Hải, xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã thực hiện quan trắc môi trường tại các công trình thuộc diện phải quan trắc môi trường do Công ty quản lý vào tháng 11/2023 (có 2 công trình thuộc diện này), nay thực hiện công bố thông tin theo quy định điều 102, nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 như sau:

 1. Thời gian kết quả: tháng 11/2023
 2. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường (QTMT) tại 02 công trình thuộc diện quan trắc môi trường
  Kết quả Trạm cấp khí trung tâm Mỹ Phước 3
  Kết quả Trạm cấp khí trung tâm KCN Thuận Đạo Long An
 3. Đánh giá kết quả Quan trắc môi trường Quý 4-2023

Nước thải tại vị trí đấu nối với hệ thống của Khu công nghiệp: Đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B).

Phiếu QTMT Thuận Đạo năm 2023

Phiếu QTMT trạm Mỹ Phước 3 năm 2023

Share