Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Từ ngày đầu thành lập, việc xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu lực của Hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường theo các tiêu chuẩn quốc tế trong các hoạt động của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam luôn là một

Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là mêtan (CH4) chiếm 85% và khoảng 10% êtan (C2H6) còn lại là số lượng nhỏ Propan (C3H8), butan (C4H10) và chỉ duy nhất một nguyên tử cacbon nên khi cháy, khí thiên nhiên phát thải 20% lượng CO2 và 50% lượng Nox ít hơn so với xăng cho nên khí này là nhiên liệu sạch không gây ô nhiễm môi trường. Khí thiên nhiên khó cháy và nhẹ hơn không khí nên khi thoát ra ngoài phát tán nhanh và bay lên cao.
Khí nén thiên nhiên là loại năng lượng sạch thay thế so với các loại năng lượng khác. Nó được cấu thành từ khí nén thiên nhiên sạch, ở áp suất 3000 hoặc 3600psi.

Trạm mẹ sẽ được thiết kế và chế tạo phù hợp với những tiêu chuẩn sau:

  • ASME B31.8 Gas Transmissions and Distribution Piping Systems
  • ASME Sec.VIII, Division 2: Rules for construction of pressure vessels
  • API 618: Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas industry Services
  • AGA7, AGA 8: Association Gas of American
  • NFPA 52: Compressed Natural Gas (CNG) Vehicular Fuel Systems Code, 2002 edition

Engineering Data Book

Norsok Standard

Gas Conditioning and Processing Vol. 1, Vol. 2

Ống Xilanh nén khí CNG được thiết kế và chế tạo phù hợp với các ống thép không nối tiêu chuẩn kỹ thuật 3AA và 3AAX – 3AAX -US DOT 49 CFR § 178.37

Gửi câu hỏi

THÔNG TIN LIÊN HỆ