Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.
Truyền thông

CNG Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị An toàn – Sức khỏe – Môi trường năm 2023

Ngày 22/09/2023, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị An toàn năm 2023 (Hội nghị) nhằm tổng kết đánh giá kết quả đã làm được, những vấn đề còn tồn tại và bài học kinh nghiệm 08 tháng đầu năm 2023. Từ đó, thảo luận thống nhất nhiệm vụ, định hướng và các cơ hội cải tiến cho công tác An toàn trong 3 tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Tham dự Hội nghị, có sự hiện diện của quý vị khách quý là đại diện Ban ATSKMT – Tổng Công ty Khí Việt Nam, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần CNG Việt Nam: Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Ông Vũ Văn Thực – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám Đốc Công ty, cùng các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đại biểu đại diện cho Công đoàn, các đơn vị, bộ phận Công ty.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị An toàn Công ty năm 2023 được phê duyệt theo Phụ lục số 09 – Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động tại Quyết định số 33/QĐ – CNG ngày 15/02/2023; ngày 22/09/2023, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam tổ chức Hội nghị An toàn năm 2023, nhằm tổng kết đánh giá kết quả đã làm được, thắng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và bài học kinh nghiệm trong công tác ATCLMT của 08 tháng đầu năm 2023. Từ đó, Hội nghị thảo luận thống nhất nhiệm vụ, định hướng và các cơ hội cải tiến cho công tác ATCLMT trên hành trình mới sắp tới, 3 tháng cuối năm 2023 và năm 2024, góp phần quan trọng thực hiện thành công Chiến lược phát triển công ty đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Hội nghị An toàn năm 2023 được chia thành 02 phiên làm việc, gồm:

1. Trong buổi sáng, diễn ra WORKSHOP đánh giá rủi ro OHS. Thông qua các hoạt động chia sẻ từ chính CBCNV Công ty, hoạt động làm việc nhóm, tiếp tục thực hiện đào tạo pha 3 về Đánh giá rủi ro OHS với 3 nhiệm vụ:

 • Đánh giá khả năng tự đào tạo của các đơn vị, bộ phận.
 • Đánh giá khả năng tổ chức đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro OHS của các cấp quản lý.
 • Hướng dẫn CBCNV các bước thực hiện Quy trình đánh giá rủi ro OHS, cũng như đánh giá lại một số rủi ro chính tại các khu vực làm việc.

Hoạt động workshop đánh giá rủi ro OHS

Hoạt động làm việc nhóm

2. Trong phiên điều hành buổi chiều, Ông Trần Phú Bình – Phó Phụ trách phòng An toàn Môi trường Công ty đã báo cáo kết quả công tác An toàn năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, với các nội dung chính như sau:

 • Trong 08 tháng đầu năm 2023, sản lượng CNG: 165,71 triệu Sm3 (đạt 87,6% so với kế hoạch và 78,1% so với cùng kỳ năm ngoái). Tổng doanh thu: 2.135,12 tỉ đồng (đạt 94,5% so với kế hoạch và 72,2% so với cùng kỳ năm ngoái);
 • Công ty đã hoàn thành chương trình đánh giá giám sát định kỳ, duy trì chứng nhận Hệ thống quản lý ATCLMT theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 vào tháng 07/2023.
 • Cấp khí liên tục, ổn định, an toàn cho các khách hàng. Không xảy ra sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
 • Hoàn thành các đầu việc trong kế hoạch ATVSLĐ năm 2023.

Các khách mời, đại biểu đã thảo luận sôi nổi, tích cực về các nội dung Báo cáo, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cho công tác an toàn 3 tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Đó là:

 • Xây dựng chương trình hành động để nâng cao mức độ trưởng thành văn hóa an toàn.
 • Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự cho bộ phận an toàn các cấp.
 • Số hóa các quy trình, hướng dẫn, đặc biệt liên quan đến công tác an toàn.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác ATCLMT.

Ông Trần Phú Bình – Phó Phụ trách phòng An toàn Môi trường báo cáo Hội nghị theo hình thức tương tác “hoàn toàn mới”

Tiếp nối Hội nghị là thảo luận chuyên đề “An toàn thực chất” với sự đồng hành của chuyên gia ATSKMT Nguyễn Hồng Sơn. Thông qua những chia sẻ của chuyên gia, các đại biểu tham dự Hội nghị có thêm những góc nhìn về công tác an toàn trong bối cảnh mới hiện nay, khi Công ty phát triển thêm sản phẩm mới là LNG. An toàn gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ông Vũ Văn Thực – Giám đốc Công ty kết luận tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, Ông Vũ Văn Thực – Giám đốc Công ty nhấn mạnh giá trị AN TOÀN là cốt lõi NỀN TẢNG, là điều kiện tiên quyết để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là đối với đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn, cháy nổ như CNG Việt Nam. Các cán bộ lãnh đạo, quản lý phụ trách an toàn cần phải thể hiện rõ nét vai trò của người đứng đầu, cụ thể hóa bằng việc cam kết và tham gia tích cực các chương trình, hoạt động trên hành trình đổi mới công tác An toàn theo hướng thực chất, chủ động, hiệu quả.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Share