Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.
Truyền thông

CNG Vietnam – Chi nhánh Phú Mỹ tổ chức Hội nghị Vận hành, Vận chuyển năm 2021

Trong ngày 23/12/2021, tại Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, CNG Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ (CNPM) đã tổ chức “ Hội nghị Vận hành, Vận chuyển năm 2021” nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động sản xuất, vận hành, vận chuyển khí CNG tại CNPM.

Tham dự Hội nghị, có sự hiện diện của Ban giám đốc, Trưởng, phó các Phòng và hơn 70 CBCNV trực tiếp làm việc liên quan tới công tác sản xuất tại CNPM.

Trước một năm 2021 đầy những biến động, đặc biệt là diễn biến tạp của dịch bệnh Covid-19, việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn khi các địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg, tuy nhiên bằng sự nỗ lực của tất cả CBCNV CNPM nói chung và nhân viên Vận hành, Vận chuyển nói riêng, công tác sản xuất, cấp khí liên tục cho các Khách hàng đã được đảm bảo an toàn và không ngừng gia tăng.

Bên cạnh những thuận lợi, khó khăn, Báo cáo công tác Vận hành, Vận chuyển năm 2021 đã tổng quan những kết quả CNPM đạt được, trong đó nổi bật là sản lượng bán cho khách hàng tính tới ngày 20/12/2021: 198,3 triệu Sm3, ước thực hiện năm 2021: 205 triệu Sm3, đạt 112 % so với kế hoạch năm (183 triệu Sm3). Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã có những kiến nghị, đóng góp tích cực để hoàn thiện cho công tác sản xuất, cấp khí được an toàn, liên tục tại CNPM trong điều kiện “bình thường mới”.

Ông Vũ Anh Tuấn – Phó Giám đốc CNPM trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Vận hành, Vận chuyển năm 2021.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong công tác sản xuất, vận hành, cấp khí CNG an toàn, liên tục trong thời điểm dịch bệnh diễn ra phức tạp, góp phần rất lớn vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của CNG Vietnam, tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Hùng – Giám đốc CNPM kêu gọi sự năng động, sáng tạo, đoàn kết, phát huy những tiềm năng của mỗi CBCNV tại CNPM trong việc hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm: đảm bảo công tác vận hành, vận chuyển khí CNG an toàn, liên tục vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19 hiệu quả, đúng với phương châm “Giao hàng an toàn, về nhà bình an”, “Đem nguồn năng lượng sạch đến mọi nơi”. Bên cạnh đó, mong muốn sự đổi mới trong suy nghĩ và tác phong trong các quy trình sản xuất, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; chủ động tiếp thu những công nghệ mới để đón đầu với những thay đổi trong chiến lược phát triển của CNG Vietnam trong giai đoạn sắp tới.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hội nghị:

Các đại biểu tham dự phát biểu, đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu của Ông Nguyễn Trọng Hùng – Giám đốc CNPM tại Hội nghị

Đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm chúc mừng thành công của Hội nghị

Share