Uncategorized @vi

Kiến thức về Khí tự nhiên

Khí tự nhiên là một thành phần cung cấp năng lượng không thể thiếu của thế giới. Nó là một trong những nguồn năng lượng sạch nhất, linh động nhất