Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.
Truyền thông

Tại sao cần chứng nhận ISO 45001:2018? Lợi ích của chứng chỉ ISO 45001:2018 là gì?

Chứng nhận ISO 45001 có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức, bất kể quy mô, ngành nghề hay tính chất kinh doanh.

Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc là mối quan tâm số một của hầu hết các doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn có những trường hợp tử vong và thương tật xảy ra. ISO 45001 đặt ra tiêu chuẩn thực hành tối thiểu để bảo vệ người lao động trên toàn thế giới.

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – Yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng, là Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trên thế giới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH&S). Nó cung cấp một khuôn khổ để tăng cường an toàn, giảm rủi ro tại nơi làm việc, tăng cường sức khỏe và hạnh phúc tại nơi làm việc, cho phép một tổ chức chủ động cải thiện hiệu suất OH&S của mình.

Chứng nhận ISO 45001 dành cho ai/ tổ chức nào?

Chứng nhận ISO 45001 có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức, bất kể quy mô, ngành nghề hay tính chất kinh doanh. Nó được thiết kế để tích hợp vào các quy trình quản lý hiện có của tổ chức và tuân theo cấu trúc cấp cao giống như các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác, chẳng hạn như ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng) và ISO 14001 (hệ thống quản lý môi trường).

Những lợi ích cho doanh nghiệp chứng nhận ISO 45001 là gì?

ISO 45001 cho phép các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S). Điều này sẽ giúp họ quản lý rủi ro OH&S và cải thiện hiệu suất OH&S bằng cách phát triển và thực hiện các chính sách và mục tiêu hiệu quả.

Các lợi ích chính từ việc sử dụng tiêu chuẩn bao gồm:

 • Giảm sự cố tại nơi làm việc
 • Giảm tình trạng vắng mặt và thay đổi nhân viên, dẫn đến tăng năng suất
 • Giảm chi phí bảo hiểm
 • Tạo ra văn hóa sức khỏe và an toàn, theo đó nhân viên được khuyến khích đóng vai trò tích cực trong hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) của chính họ
 • Cam kết của lãnh đạo được củng cố để chủ động cải thiện hiệu suất hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S).
 • Khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định
 • Nâng cao danh tiếng
 • Cải thiện tinh thần nhân viên

Sự khác nhau với các tiêu chuẩn OH&S khác là như thế nào?

ISO 45001 được phát triển với sự cân nhắc các tiêu chuẩn liên quan khác, chẳng hạn như OHSAS 18001, Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, hướng dẫn ILO-OSH 2001 của Tổ chức Lao động Quốc tế và các tiêu chuẩn quốc gia khác nhau, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn và công ước lao động quốc tế của ILO.

Được phát triển theo hệ thống ISO, với sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia từ hơn 70 quốc gia, nó cung cấp một khuôn khổ quốc tế có tính đến sự tương tác giữa một tổ chức và môi trường kinh doanh của tổ chức đó. ISO 45001 áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro để đảm bảo rằng nó có hiệu quả và được cải tiến liên tục để đáp ứng bối cảnh luôn thay đổi của tổ chức.

Có thể tích hợp ISO 45001 vào hệ thống quản lý hiện có không?

ISO 45001 chia sẻ cấu trúc cấp cao (HLS), văn bản cốt lõi và các thuật ngữ và định nghĩa giống hệt nhau với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO sửa đổi gần đây khác như ISO 9001: 2015 và ISO 14001: 2015. Khung này được thiết kế để tạo điều kiện tích hợp các chủ đề quản lý mới vào hệ thống quản lý đã thiết lập của tổ chức. Ngoài ra, ISO 45001 được thiết kế để tuân theo ISO 14001 khá chặt chẽ, vì nhiều tổ chức kết hợp OH&S và chức năng quản lý môi trường trong nội bộ. Điều này sẽ đơn giản hóa việc tích hợp ISO 45001, đặc biệt đối với những người đã quen với ISO 14001.

Về cấp chứng nhận ISO 45001:2018 thì sao?

Chứng nhận ISO 45001 không phải là một yêu cầu của tiêu chuẩn nhưng có thể là một công cụ hữu ích để chứng minh rằng bạn đáp ứng các tiêu chí của nó. Nếu bạn đã được chứng nhận OHSAS 18001 và mặc dù đây là một tiêu chuẩn rất khác, bạn sẽ có sẵn một số công cụ và hệ thống cần thiết để thực hiện ISO 45001.

Làm cách nào để bắt đầu chứng nhận ISO 45001:2018?

Nếu bạn đang cân nhắc triển khai ISO 45001, đây là một số cách giúp bạn bắt đầu:

 1. Thực hiện phân tích bối cảnh tổ chức của bạn có liên quan đến hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) (chẳng hạn như các bên quan tâm) cũng như các yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn.
 2. Thiết lập phạm vi của hệ thống, xem xét những gì bạn muốn hệ thống quản lý của mình đạt được.
 3. Đặt chính sách và mục tiêu hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của bạn.
 4. Xác định khung thời gian mà bạn muốn triển khai hệ thống của mình và lập kế hoạch cách đạt được nó
 5. Xác định bất kỳ khoảng trống năng lực và / hoặc nguồn lực nào cần giải quyết trước khi bạn có thể thực hiện tiêu chuẩn.

Các giấy chứng nhận ISO mà CNG Việt Nam hiện có:

 1. Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
 2. Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
 3. Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Share