Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.
Truyền thông

Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tới thăm và làm việc tại CNG Việt Nam

Tổng giám đốc Phạm Văn Phong đã chủ trì buổi làm việc giữa lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) với Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2023 cũng như các định hướng trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc, về phía Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) còn có lãnh đạo các ban/đơn vị liên quan. Tiếp đoàn, về phía CNG Việt Nam có bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT); ông Vũ Văn Thực – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc; các thành viên HĐQT; các Phó giám đốc và Trưởng, Phó phòng trực thuộc.

Tổng giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong chủ trì buổi làm việc với CNG Việt Nam

Tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Hồng Hải và Giám đốc Vũ Văn Thực cùng các cán bộ chủ chốt của CNG Việt Nam đã báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trong 9 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023.
Tính đến tháng 9/2023, CNG Việt Nam có 278 cán bộ chính thức với độ tuổi trung bình của CBCNV là 40,5 tuổi; trình độ Đại học trở lên chiếm tỷ lệ 53%, đáp ứng tốt các yêu cầu về chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm để thực hiện công việc được PV GAS/Công ty giao.

Ông Vũ Văn Thực – Giám đốc CNG Việt Nam báo cáo về tình hình SXKD

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm, CNG Việt Nam đã bám sát nhiệm vụ được giao, triển khai kế hoạch với nhiều cố gắng trong điều kiện thị trường không được thuận lợi với kết quả: đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Sản lượng tiêu thụ khí CNG là 185,9 triệu Sm3 đạt 87% kế hoạch 9 tháng; Doanh thu là 2.374,3 tỷ đồng đạt 93% kế hoạch 9 tháng; đưa thêm được 7 nhà máy/khách hàng vào nhận khí; ký thêm hợp đồng cung cấp khí với 5 khách hàng mới; tích cực công tác chuẩn bị kinh doanh khí thiên nhiên hóa lỏng LNG, đặc biệt là mở rộng thị trường miền Bắc. CNG Việt Nam cũng đã báo cáo Tổng giám đốc PV GAS các khó khăn, vướng mắc của Công ty trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và nguồn cung khí suy giảm, đồng thời đã đề xuất một số kiến nghị với lãnh đạo PV GAS để mở rộng hoạt động SXKD.

Sau khi nghe các nội dung báo cáo của CNG Việt Nam, lãnh đạo các ban/đơn vị tham dự cuộc họp đã nêu các ý kiến trao đổi và góp ý, nỗ lực đồng hành cùng CNG Việt Nam với quyết tâm vượt mọi khó khăn, hoàn thành kế hoạch năm 2023 cũng như những nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Tổng giám đốc Phạm Văn Phong đại diện lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả và nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động CNG Việt Nam đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023 và đề nghị CNG Việt Nam tiếp tục quyết liệt, nghiêm túc và nhanh chóng tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy sản lượng, đảm bảo hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp và hoàn thành nhiệm vụ cho các tháng còn lại của năm 2023.

Ông Phạm Văn Phong – Tổng giám đốc PV GAS đánh giá cao những nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động CNG Việt Nam

Lãnh đạo PV GAS yêu cầu CNG Việt Nam đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2023 được Tổng công ty giao. Bên cạnh đó, CNG Việt Nam cần xem xét mô hình kinh doanh, chính sách bán hàng để phù hợp tình hình mới, đảm bảo sự phát triển ổn định, lâu dài.

Tổng giám đốc Phạm Văn Phong cũng chỉ đạo các ban/đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, hỗ trợ CNG Việt Nam xử lý các tồn tại, đặc biệt tập trung vào tìm kiếm nguồn cung khí ổn định và triển khai chiến lược cạnh tranh sản phẩm để giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ.

Share