Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.
Truyền thông

Hội thảo Vận hành – Vận chuyển – Bảo dưỡng sửa chữa của CNG Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Lần VII

Thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động năm 2019, nhằm đánh giá toàn diện về công tác Vận hành – Vận chuyển và Bảo dưỡng sửa chữa CNG trong năm 2018, và 08 tháng đầu năm 2019, Chi nhánh Phú Mỹ đã tổ chức Hội thảo Vận hành – Vận chuyển & Bảo dưỡng sửa chữa CNG lần VII vào ngày 06/9/2019.

Hội thảo đã nghe báo cáo rà soát, tổng kết về công tác Vận hành – Vận chuyển – Bảo dưỡng sửa chữa của Chi nhánh trong năm 2018, và 08 tháng đầu năm 2019. Báo cáo đã chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, đề ra phương hướng hoạt động trọng tâm thời gian tới.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã được nghe trình bày các tham luận “Mô hình phân phối LNG bằng xe bồn” của Phòng Kỹ thuật Đầu tư và tham luận “Công tác VH, BDSC hệ thống điều khiển trạm PRU Kolon, Zirtec, Lê Phan Gia, Accredo”  của phòng Vận hành Chi nhánh Phú Mỹ.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận một cách cởi mở về các vấn đề liên quan đến công tác Vận hành – Vận chuyển – Bảo dưỡng sửa chữa đặc biệt là các vướng mắc và giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả, góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững của Chi nhánh Phú Mỹ nói riêng và CNG Việt Nam nói chung.

Hội thảo cũng đã biểu dương, khen thưởng 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Vận hành – Vận chuyển – Bảo dưỡng sửa chữa trong thời gian từ năm 2018 và 08 tháng đầu năm 2019.

Một số hình ảnh ghi lại từ hội thảo:

 

 

 

Share