Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.
Truyền thông

CNG Việt Nam (CNG) tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông năm 2023

Ngày 18/04/2023, tại khách sạn Malibu – Tp. Vũng Tàu, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã chứng khoán: CNG) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Tham dự phiên họp có các cổ đông đại diện cho hơn 58% số cổ phần có quyền biểu quyết.


2022 – một năm nhìn lại
Báo cáo tại đại hội, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Ông Vũ Văn Thực chia sẻ về các thuận lợi, khó khăn của năm 2022 và giải pháp Công ty đã thực hiện.
CNG Việt Nam triển khai kế hoạch với những thuận lợi từ nguồn khí đầu vào và hệ thống phân phối khí ổn định, cấp khí liên tục, đồng thời Công ty còn được thừa hưởng uy tín và giá trị thương hiệu của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) trong công tác phát triển thị trường. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã bước vào giai đoạn phục hồi sau tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine làm giá nhiên liệu tăng cao đột biến và nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Trước tình hình đó, CNG Việt Nam đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ về công tác an toàn, quản trị và phát triển thị trường. Cùng với sự chỉ đạo, hỗ trợ từ Hội đồng Quản trị Công ty và Tổng Công ty Khí Việt Nam, CNG Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của năm 2022, cụ thể: Sản lượng khí CNG tiêu thụ đạt 315 triệu Sm3, tăng 15% và tổng doanh thu đạt gần 4.200 tỷ VND, tăng 36,8% so với năm 2021.

Ông Vũ Văn Thực – Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

Kế hoạch năm 2023
Năm 2023, bên cạnh một số thuận lợi như được sự quan tâm, ủng hộ của các Cổ đông, đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành lành nghề, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, … CNG Việt Nam dự kiến sẽ gặp một số khó khăn, thách thức như: Tình hình kinh tế thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó dự báo; Giá nhiên liệu dự kiến tiếp tục duy trì ở mức cao, tạo áp lực rất lớn tới tốc độ phục hồi tăng trưởng; Nhu cầu sử dụng nhiên liệu trong sản xuất bị suy giảm, đặc biệt là các khách hàng trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, sắt thép; Nguồn cung khí cho sản xuất CNG tại miền Bắc có giới hạn và đang có xu hướng suy giảm, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung cho các khách hàng tiêu thụ hiện hữu.
Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, CNG Việt Nam đã xây dựng một loạt các giải pháp về sản xuất, quản trị đồng bộ, quản trị tài chính, công tác đầu tư và phát triển thị trường và trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, các Cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung:

  • Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2023 hoặc theo giá dầu thực tế hoặc theo sản lượng cung cấp/tiêu thụ thực tế hoặc khi có sự thay đổi liên quan tới hoạt động đầu tư xây dựng.
  • Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  • Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
  • Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  • ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện các dịch vụ: soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam là một trong các đơn vị kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam: Công ty TNHH PwC (Việt Nam); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và Công ty TNHH KPMG, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
  • Tờ trình chuyển toàn bộ Vốn khác của chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) với số tiền: 9.179.045.649 đồng vào Quỹ Đầu tư Phát triển.
  • Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành).

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Đại hội đã Thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT thay cho Bà Lê Thị Thu Giang – hết 02 nhiệm kỳ liên tục kể từ ngày 18/04/2023. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, Ông Vũ Tuấn Ngọc được bầu giữ chức Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ đạt 99,91 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Các cổ đông bỏ phiếu tại Đại hội

Đại diện Tổng Công ty Khí (PV GAS) phát biểu:
Chia sẻ tại Đại hội, Ông Triệu Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP phát biểu: Với tư cách là cổ đông lớn (sở hữu trên 56% vốn điều lệ), đồng thời là nhà cung cấp khí cam kết với quý vị cổ đông sẽ luôn hỗ trợ và tạo mọi điều kiện về nguồn cung, chính sách để CNG Việt Nam phát triển thị trường, gia tăng sản lượng, chiếm lĩnh thị phần tiêu thụ CNG cũng như LNG trong năm 2023, đảm bảo cho sự phát triển ổn định, lâu dài của CNG Việt Nam. Ông mong muốn các Quý cổ đông cũng luôn sát cánh bên CNG Việt Nam để chia sẻ những giá trị mà CNG Việt Nam mang lại cho các nhà đầu tư, các cổ đông và cùng nhau đạt được những hiệu quả kinh doanh như mong muốn, tối đa hoá lợi ích cho cổ đông và các nhà đầu tư.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam bế mạc lúc 11h25 cùng ngày./.

Share