Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.
Truyền thông

Chi nhánh Phú Mỹ tổ chức Hội thảo Vận hành – Vận chuyển – Bảo dưỡng sửa chữa CNG lần VI

Nhằm đánh giá công tác Vận hành – Vận chuyển và Bảo dưỡng sửa chữa CNG trong năm 2017 và 08 tháng đầu năm 2018, Chi nhánh Phú Mỹ đã tổ chức Hội thảo Vận hành – Vận chuyển & Bảo dưỡng sửa chữa CNG lần VI vào ngày 22/9/2018.

Hội thảo đã nghe đại diện BGĐ Chi nhánh Phú Mỹ báo cáo tổng kết công tác Vận hành – Vận chuyển – Bảo dưỡng sửa chữa của Chi nhánh trong năm 2017 và 08 tháng đầu năm 2018. Báo cáo đã chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, đề ra phương hướng hoạt động trọng tâm thời gian tới. Các đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận một cách cởi mở về các vấn đề liên quan đến công tác Vận hành – Vận chuyển – Bảo dưỡng sửa chữa đặc biệt là các vướng mắc và giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả, góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững của Chi nhánh Phú Mỹ nói riêng và CNG Việt Nam nói chung.

Hội thảo cũng đã biểu dương, khen thưởng 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Vận hành – Vận chuyển – Bảo dưỡng sửa chữa trong thời gian từ năm 2017 và 08 tháng đầu năm 2018.

Một số hình ảnh ghi lại từ Hội thảo:

 

Share