TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
Chi nhánh Phú Mỹ tổ chức thành công Hội thảo Vận hành, Vận chuyển và Bảo dưỡng sửa chữa năm 2022

Trong ngày 23-24/09/2022, tại tỉnh Bình Dương, Công ty CP CNG Vietnam – Chi nhánh Phú Mỹ (CNPM) đã tổ chức thành công Hội thảo Vận hành, Vận chuyển và Bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) năm 2022.

Tại Hội thảo, có sự hiện diện của Ban giám đốc, Trưởng, Phó các Phòng Vận hành, Vận chuyển, Kỹ thuật, Hành chính Tổng hợp, Kế toán và hơn 90 CBCNV đang công tác tại CNPM.

Mở đầu Hội thảo, Đại diện Ban Giám đốc CNPM, Ông Nguyễn Giang Nam – Phó Giám đốc nhấn mạnh sự thay đổi trong tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty hiện tại và sức cạnh tranh tự do trên thị trường, mỗi CBCNV tại CNPM cần đa dạng, phát huy tối đa nguồn năng lực phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh trong thời kỳ mới. Với sự thay đổi trong cách thức tổ chức Hội thảo, Ông đề nghị các đại biểu tham dự tích cực đóng góp ý kiến, đưa ra những sáng kiến, cùng nhau thảo luận những vấn đề còn tồn đọng trong công tác Vận hành, vận chuyển và Bảo dưỡng sửa chữa để xây dựng vì sự cải tiến, phát triển chung của CNPM trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Giang Nam – Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực vận chuyển khí và công tác nội chính phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, những kết quả đạt được trong quá trình sản xuất của CNPM trong 9 tháng đầu năm 2022 về công tác vận hành, vận chuyển, BDSC, an toàn, an ninh, 5S… đã được Ông Phạm Đông Viên – Phó Giám đốc CNPM báo cáo đầy đủ đồng thời tóm tắt những nhiệm vụ chính trong 4 tháng cuối năm 2022 và kế hoạch sản xuất năm 2023. Trước những chỉ tiêu, nhiệm vụ được Công ty phân giao, thay mặt Ban lãnh đạo CNPM, Ông Phạm Đông Viên kêu gọi sự đồng lòng, hiểu biết, sự mạnh dạn phát huy cải tiến, sáng kiến của tất cả CBCNV đang làm việc tại CNPM trong công tác Vận hành, Vận chuyển và Bảo dưỡng sửa chữa.

Với nội dung thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan tới việc tối ưu hóa các phương thức sản xuất liên quan đến hoạt động vận hành, vận chuyển, bảo dưỡng sửa chữa, công tác an toàn, công tác phối hợp thực hiện công việc tại các Phòng tại CNPM, Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến, sáng kiến, thắc mắc từ các đại biểu tham dự và những giải đáp, chỉ đạo trực tiếp từ các Phó Giám đốc phụ trách.

Ông Phạm Đông Viên – Phó Giám đốc phụ trách công tác Kỹ thuật, Vận hành trình bày báo cáo tại Hội thảo

Ông Trần Văn Hiện – Phó Phòng Vận hành trình bày đề cương nội dung thảo luận tại Hội thảo

Đại biểu Nguyễn Văn Tuấn – Phòng Vận hành với “Đề xuất biện pháp kiểm soát áp suất bồn nạp, xả khí tại Trạm mẹ, Trạm PRU; cài đặt thông số phù hợp hệ thống boiler nhằm tránh lãng phí khí CNG”

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Kết luận tại Hội thảo, Ông Nguyễn Trọng Hùng – Giám đốc CNPM đã nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn trong công tác Vận hành – Vận chuyển – Bảo dưỡng sửa chữa đối với CNPM – 1 đơn vị sản xuất trọng điểm của CNG Vietnam, nhất là trong giai đoạn hệ thống máy móc, thiết bị đã hoạt động trên 15 năm và sản lượng khí cung cấp tới khách hàng ngày càng tăng cao trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhắc nhở ý thức, trách nhiệm của mỗi CBCNV về thẩm mỹ, văn hóa doanh nghiệp tại nơi công sở. Đồng thời, đã chỉ đạo, phân giao việc xử lý các kiến nghị, ý kiến cho các bộ phận có liên quan để xử lý kịp thời.

Giai đoạn cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 là được xem là khoảng thời gian đầy chuyển mình với CNG Vietnam nói chung và Chi nhánh Phú Mỹ nói riêng, khi triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện “bình thường mới” sau quá trình dài vừa chung tay phòng chống dịch, vừa đảm bảo duy trì công tác sản xuất an toàn, liên tục và hiệu quả. Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV CNPM luôn ý thức nỗ lực đổi mới tư duy và tác phong trong các quy trình sản xuất, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; chủ động tiếp thu những công nghệ mới để đón đầu những thay đổi trong chiến lược phát triển của CNG Vietnam trong giai đoạn sắp tới.

Ông Nguyễn Trọng Hùng – Giám đốc CNPM phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Hội thảo khen thưởng các cá nhân có ý kiến đóng góp trong công tác Vận hành, Vận chuyển và Bảo dưỡng sửa chữa

Chia sẻ