Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.
Truyền thông

CNG Việt Nam công bố kế hoạch năm 2022: Sẵn sàng phương án cấp khí LNG cho khách hàng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam, MCK: CNG) vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty. Trong đó cho biết, CNG Việt Nam sẽ triển khai các dự án cấp LNG cho các khách hàng theo đúng tiến độ, lưu ý hiệu quả đầu tư trong giai đoạn chuyển tiếp từ CNG sang LNG.

Năm 2022, CNG Việt Nam đặt mục tiêu tổng sản lượng 286 triệu Sm3, tăng hơn 4% so với thực hiện năm 2021; doanh thu 3.232,12 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận trước thuế 110,03 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận sau thuế 88,03 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 43,63 tỷ đồng; chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%/vốn điều lệ. Kế hoạch tài chính được xây dựng trên cơ sở giá dầu 60 USD/thùng, tỷ giá 1 USD tương đương 23.800 đồng. CNG Việt Nam cũng đặt kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị với tổng nguồn vốn giải ngân là hơn 188 tỷ đồng.

Để thực hiện thành công kế hoạch năm 2022, CNG Việt Nam sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính sau: Đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Phối hợp với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và PV GAS LNG trong công tác chạy thử và vận hành thương mại kho LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải, sẵn sàng phương án cấp khí cho khách hàng từ nguồn LNG nhập khẩu; Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tiết giảm tối đa các chi phí thuê ngoài, kiểm soát chi phí phù hợp với sản lượng, khối lượng công việc thực hiện và kế hoạch HĐQT công ty phê duyệt; Tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ; Triển khai các dự án cấp LNG cho các khách hàng đúng tiến độ, tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PV GAS và CNG Việt Nam, trong đó lưu ý hiệu quả đầu tư trong giai đoạn chuyển tiếp từ CNG sang LNG.

Bên cạnh đó, CNG Việt Nam sẽ bám sát và tổ chức thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 của công ty; rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo trong toàn công ty; duy trì, cải tiến và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý an toàn, chất lượng, môi trường theo mô hình 5S vào các hoạt động sản xuất, vận chuyển, phân phối CNG/LNG.

Trong chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, CNG Việt Nam định hướng phát triển, mở rộng thị trường, chiếm thị phần số 1 Việt Nam về phân phối khí thiên nhiên ngoài đường ống và đi đầu trong lĩnh vực công nghệ phân phối LNG/CNG bằng xe bồn; Nghiên cứu phát triển phân phối đa dạng các sản phẩm năng lượng sạch dạng khí nén/lỏng; Cung cấp các sản phẩm nhiên liệu sạch, trong đó lấy khí tự nhiên (LNG/CNG) là các sản phẩm trọng tâm và cung cấp các giải pháp trọn gói đáp ứng mọi yêu cầu chính yếu của khách hàng liên quan đến sản phẩm; Xây dựng và phát triển thương hiệu CNG Việt Nam trở thành thương hiệu của nhà cung cấp nhiên liệu khí sạch uy tín, chất lượng và phổ biến.

Năm 2021, CNG Việt Nam ghi nhận sản lượng khí đạt 274,31 triệu Sm3, đạt 113% kế hoạch năm 2021; doanh thu 3.062,07 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch năm 2021, tăng 30% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận trước thuế 107,7 tỷ đồng, đạt 179% kế hoạch năm 2021, tăng gần 65% so với thực hiện năm 2020.

Tác giả: Mai Phương. Nguồn: https://www.pvn.vn/

Share