Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Từ ngày đầu thành lập, việc xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu lực của Hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường theo các tiêu chuẩn quốc tế trong các hoạt động của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là chìa khóa giúp CNG Việt Nam thực hiện thành công sứ mệnh của mình, cung cấp các sản phẩm khí sạch, an toàn, hiệu quả, giá cả cạnh tranh.

Với cam kết mạnh mẽ từ cấp lãnh đạo cao nhất, từ năm 2010 đến nay, các chứng nhận sự phù hợp của hệ thống quản lý ATCLMT theo tiêu chuẩn ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 của CNG Việt Nam luôn được cập nhật với các phiên bản mới nhất, được đánh giá giám sát định kỳ bởi tổ chức đánh giá chứng nhận uy tín thế giới là Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) Việt Nam.

Văn hóa doanh nghiệp

Từ ngày đầu thành lập, việc xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu lực của Hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường theo các tiêu chuẩn quốc tế trong các hoạt động của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là chìa khóa giúp CNG Việt Nam thực hiện thành công sứ mệnh của mình, cung cấp các sản phẩm khí sạch, an toàn, hiệu quả, giá cả cạnh tranh.

Với cam kết mạnh mẽ từ cấp lãnh đạo cao nhất, từ năm 2010 đến nay, các chứng nhận sự phù hợp của hệ thống quản lý ATCLMT theo tiêu chuẩn ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 của CNG Việt Nam luôn được cập nhật với các phiên bản mới nhất, được đánh giá giám sát định kỳ bởi tổ chức đánh giá chứng nhận uy tín thế giới là Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) Việt Nam.