Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.
Truyền thông

PV GAS tổ chức Hội nghị về Công tác cán bộ và Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác năm 2021

Ngày 26/3/2021, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức “Hội nghị về công tác cán bộ và Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác năm 2021”.

Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có ông Phan Anh Minh – Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn. Về phía PV GAS có ông Nguyễn Sinh Khang – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Dương Mạnh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty; cùng các thành viên trong Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo Văn phòng, Trung tâm, các Ban chuyên môn thuộc Cơ quan điều hành Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị về công tác cán bộ và Người đại diện năm 2021

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Sinh Khang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhấn mạnh: “Ngày hôm nay, Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ và Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác để tổng kết, đánh giá công tác cán bộ của Tổng công ty trong thời gian qua cũng như vai trò của Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện các vấn đề mà Hội nghị Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác của năm trước đã đề ra cũng như cùng thảo luận về cách thức Tổng công ty quản lý, điều hành các Đơn vị thành viên thông qua Người đại diện”. 

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020

Ông Trần Đức Sơn – Trưởng Ban Tổ chức – Nhân sự Tổng công ty đã trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá về công tác cán bộ và Người đại diện của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP tại các doanh nghiệp khác. 

Trong công tác quản lý cán bộ, PV GAS luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, đồng thời phát huy, thực hiện đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ. Công tác cán bộ xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của TCT, đơn vị, đảm bảo sự ổn định, tính kế thừa nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của toàn TCT và của mỗi đơn vị. Quy trình, thủ tục trong các khâu của công tác quản lý cán bộ thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, Quy chế quản lý cán bộ của Đảng ủy Tập đoàn, Điều lệ của PV GAS và Quy chế quản lý cán bộ của PV GAS. 

Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị

Trong công tác người đại diện PV GAS tại các doanh nghiệp, năm qua đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm: Đẩy mạnh công tác thoái vốn/tăng vốn của TCT tại Đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ tái cấu trúc được giao, phù hợp với chiến lược, định hướng của TCT đối với Đơn vị về hoạt động sản xuất kinh doanh; Thực hiện sắp xếp lại đơn vị theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, phù hợp với yêu cầu công việc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ và công tác tái cấu trúc; Đẩy nhanh việc phối hợp xây dựng các phương án tái cấu trúc, quy trình thoái vốn…

Báo cáo đã thể hiện đầy đủ, toàn diện về hiện trạng, những vấn đề tồn tại, đề ra một số giải pháp cho công tác cán bộ và người đại diện của PV GAS. Với sự tham gia của toàn bộ độ ngũ cán bộ chủ chốt và quan trọng nhất của PV GAS, Hội nghị là một khẳng định về công tác cán bộ, được lãnh đạo PV GAS hết sức coi trọng, coi là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của PV GAS trong năm 2021 và thời gian tới. Vì thế, Hội nghị cũng dành phần lớn thời gian để các đại biểu tham gia tham luận, đóng góp ý kiến về công tác cán bộ và người đại diện trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh PV GAS và các đơn vị thành viên đang tích cực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I năm 2021. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách lớn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. PV GAS rất cần sự quyết tâm, năng động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của Tổng công ty nói chung cũng như Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác; sự đoàn kết, phối hợp giữa những Người đại diện trong cùng một Đơn vị và giữa các Đơn vị trong Tổng công ty, nghiêm túc chấp hành những chỉ đạo của Tổng công ty vì lợi ích chung xét trong tổng thể toàn Tổng công ty.

Trong bối cảnh đó và với ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị, Tổng Giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn định hướng Hội nghị tập trung suy nghĩ, thảo luận để đóng góp vào công việc chung. Trong đó, cần tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ của Tổng công ty hiện nay; Cho ý kiến về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và công tác đánh giá cán bộ – nhấn mạnh, khâu mở đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tất cả các khâu của công tác cán bộ, nhất là ở khâu lựa chọn, sử dụng cán bộ bởi việc đánh giá đúng sẽ góp phần quyết định sử dụng đúng cán bộ và ngược lại; Đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ và công tác cán bộ của Tổng công ty.

Phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Sinh Khang

Với công tác Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác, Tổng Giám đốc PV GAS đề nghị Người đại diện của Tổng công ty cho ý kiến về 3 nội dung chính, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị của Tổng công ty: Một là, xem xét, cho ý kiến về việc thực hiện các quy định của Quy chế quản lý vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác.  Hai là, việc triển khai quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán liên quan đến công tác bổ nhiệm Người công bố thông tin, người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty, việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ… tại đơn vị thực tế hiện nay và hướng đề xuất để vừa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, sử dụng hiệu quả nhân lực và tiết giảm chi phí. Ba là, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong việc xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đối với các đơn vị mà Tổng công ty không nắm giữ phần vốn chi phối.

Phát biểu kết luận hội nghị của Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến theo định hướng của Tổng Giám đốc PV GAS trên tinh thần xây dựng, đánh giá và trao đổi thẳng thắn những mặt làm được và chưa làm được. Qua đó, đã ghi nhận nhiều đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty trong giai đoạn phát triển mới; Đồng thời đưa ra giải pháp, cách thức để Tổng công ty tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành các Đơn vị thành viên thông qua Người đại diện; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả làm việc của Người đại diện đi đôi với quyền lợi tương xứng, sự tự chủ của Người đại diện trong quản lý, điều hành Đơn vị. 

Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu cũng được tìm hiểu các nội dung chuyên sâu: “Dự báo kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2021, xu hướng chuyển dịch năng lượng thế giới và Việt Nam trong thời gian tới” qua phần trình bày của Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên – Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Ban Pháp chế Tổng công ty đã cung cấp thông tin mới: “Một số điểm mới của Luật doanh nghiệp 2020 và Luật có liên quan.” Đây là nội dung quan trọng mà Tổng công ty cũng như các đơn vị cần nắm bắt và sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với quy định của pháp luật và triển khai thực hiện.

Phần trình bày của PGS, TS Trần Đình Thiên – Thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ

Sau cuộc làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị về công tác cán bộ và Người đại diện của PV GAS tại Doanh nghiệp khác năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, Chủ tọa Hội nghị và ông Dương Mạnh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV GAS đều nhấn mạnh: 

  1. Công tác cán bộ phải được xây dựng và dựa trên công tác công tác quy hoạch cán bộ, đồng thời công tác quy hoạch cán bộ phải phù hợp, đồng bộ với công tác quy hoạch cấp ủy.
  2. Mục tiêu xuyên suốt và cao nhất phải đặt lên hàng đầu trong các hoạt động của TCT và các đơn vị trực thuộc, thành viên là hiệu quả, lợi nhuận. Trong đó tiêu chí hiệu quả phải được đánh giá toàn diện trên nhiều mặt, nhiều khía cạnh.
  3. TCT cần bám sát, đặt vào hoàn cảnh, tình hình của các đơn vị để thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định liên quan theo hướng tăng cường tính phối hợp và cơ chế giám sát, đánh giá mức độ tuân thủ, hoàn thành trách nhiệm vụ của cán bộ và người đại diện nhằm đáp ứng mục tiêu cao nhất là vì lợi ích chung của TCT, Tập đoàn và Quốc gia.

Công tác cán bộ là một trong những thành công nổi bật của PV GAS trong nhiều năm qua, bảo đảm công bằng – minh bạch – dân chủ – thống nhất. Việc điều chỉnh, nâng cao quy trình quy hoạch, bổ nhiệm, quản lý cán bộ là tất yếu và cần thiết trong giai đoạn tiếp theo, với sự chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy, có nỗ lực chung trong toàn bộ bộ máy quản lý của TCT, thực thi những yêu cầu đổi mới và phát triển PV GAS. Từ Hội nghị có tính quan trọng nhất thường niên PV GAS, Ban Lãnh đạo PV GAS yêu cầu các nội dung kết luận của Hội nghị phải được áp dụng quyết liệt ngay vào thực tế công tác của từng cấp, từ cá nhân cán bộ; đặc biệt tiếp tục đề cao việc đánh giá – kiểm điểm – phê và tự phê trong toàn hệ thống chính trị, nhằm đánh giá đúng chất lượng cán bộ, đảng viên, làm cơ sở định hướng quy hoạch/điều chỉnh quy hoạch/bố trí cán bộ theo định kỳ và theo đúng quy định, góp phần vào sự phát triển bền vững của TCT, xứng đáng với niềm tin của cổ động, mà cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Share