Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.
Truyền thông

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp, ủy viên ban kiểm tra, cán bộ tham mưu, giúp việc cấp ủy, giúp việc ủy ban kiểm tra, ngày 30/7/2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam) tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Đảng ủy Công ty Cổ phần CNG Việt Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Trực tiếp tham dự và phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị CNG Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát đảng tại Đảng bộ Công ty nói riêng. Đồng chí khẳng định: “Việc Đảng ủy CNG Việt Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lần này không chỉ là sự quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 24/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam” mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy CNG Việt Nam nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, thực chất về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công ty, góp phần xây dựng các tổ chức đảng tại Công ty trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” theo tinh thần Kết luận số 117-KL/ĐU ngày 22/7/2022 của Đảng ủy Tổng công ty về việc bổ sung nội dung Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vào Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với ý nghĩa và tầm trọng đó, đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận để tiếp thu hiệu quả các nội dung nhằm đạt hiệu quả thiết thực trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tại Đảng bộ Công ty.

Đảng ủy Công ty Cổ phần CNG Việt Nam tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Trải qua 01 ngày, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Nguyễn Sỹ Quyết Tâm, ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam trình bày những vấn đề cơ bản, cốt lõi về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Điểm mới của khóa bồi dưỡng lần này là chương trình tập huấn được thiết kế, xây dựng theo mô hình, cơ cấu tổ chức đảng của Công ty CNG Việt Nam, tập trung vào 05 nhóm vấn đề lớn: (i) Công tác kiểm tra, công tác giám sát của Đảng ủy CNG Việt Nam; (ii) Công tác kiểm tra, công tác giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CNG Việt Nam; (iii) Công tác kiểm tra, công tác giám sát của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy CNG Việt Nam; (iv) Công tác thi hành kỷ luật đảng của Đảng ủy, của UBKT Đảng ủy CNG Việt Nam; (v) Công tác thi hành kỷ luật đảng của chi bộ trực thuộc Đảng ủy CNG. Ngoài những quy định về nội dung, đối tượng, quy trình, phương pháp, cách thức kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, các học viên còn được cung cấp hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; được hướng dẫn cụ thể, chi tiết cách thức xây dựng văn bản.

Hội nghị cũng dành thời gian để giải đáp một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở Đảng bộ CNG Việt Nam.

Share