Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.
Truyền thông

CNG Vietnam công bố Chiến lược phát triển đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG Vietnam, mã chứng khoán: CNG) vừa công bố Chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, CNG Vietnam định hướng phát triển, mở rộng thị trường, chiếm thị phần số một Việt Nam về phân phối khí thiên nhiên ngoài đường ống và đi đầu trong lĩnh vực công nghệ phân phối LNG/CNG bằng xe bồn; Nghiên cứu phát triển phân phối đa dạng các sản phẩm năng lượng sạch dạng khí nén/lỏng theo định hướng phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam/Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS); Đảm bảo cho toàn chuỗi sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được hoạt động thông suốt; gia tăng lợi ích và giá trị chuỗi giá trị khí trong tổng thể Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Slogan và mục tiêu phấn đấu doanh nghiệp của CNG Việt Nam đã được khẳng định

Cùng với đó, CNG Vietnam định hướng phát triển đồng bộ, bền vững, có năng lực cạnh tranh cao, khai phá thị trường – bao phủ toàn quốc, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam và chiến lược phát triển của PV GAS; Cung cấp các sản phẩm nhiên liệu sạch, trong đó lấy khí tự nhiên (LNG/CNG) là các sản phẩm trọng tâm và cung cấp các giải pháp trọn gói đáp ứng mọi yêu cầu chính yếu của khách hàng liên quan đến sản phẩm; Xây dựng và phát triển thương hiệu CNG Vietnam trở thành thương hiệu của nhà cung cấp nhiên liệu khí sạch uy tín, chất lượng và phổ biến.

Trong giai đoạn 2021 – 2022, CNG Vietnam định hướng duy trì thị trường/ khách hàng hiện tại và tìm kiếm/ tiếp cận thị trường/ khách hàng mới. Giai đoạn 2023 – 2025: Tăng trưởng khu vực thị trường hiện tại và cung cấp sản phẩm LNG ra thị trường. Giai đoạn từ sau 2025 đến 2035: Tăng trưởng ổn định sản xuất kinh doanh trên sản phẩm chủ lực LNG/CNG.

Cụ thể, giai đoạn 2022 – 2025, CNG Vietnam đặt mục tiêu tổng sản lượng 1.200 triệu Sm3, tổng doanh thu hơn 13.800 tỷ đồng. Giai đoạn 2026 – 2030, mục tiêu tổng sản lượng tăng trưởng gấp đôi, đạt hơn 2.700 triệu Sm3, tổng doanh thu hơn 33.400 tỷ đồng. Giai đoạn 2031 – 2035, mục tiêu tổng sản lượng hơn 5.200 triệu Sm3, tổng doanh thu hơn 73.400 tỷ đồng. Kế hoạch được xây dựng dựa trên giá dầu Brent dự báo qua các giai đoạn trên lần lượt là 65,5 – 66,6; 67,4 – 74,8; 77 – 84,5 USD/thùng, dựa theo dự báo của IS Markit tháng 7/2021; tỷ giá 23.500 VNĐ/USD.

(Dẫn nguồn: https://petrovietnam.petrotimes.vn)

Share