Logo CNG Việt Nam
Search
Close this search box.
Truyền thông

CNG Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 20/6/2023, tại Trụ sở số 475 Nguyễn An Ninh, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí là Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các đồng chí Trưởng, Phó các Ban chuyên môn và Văn phòng Đảng ủy của Tổng Công ty.

Về phía Đảng bộ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Trưởng các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày dự thảo Báo cáo.

Đồng chí Vũ Văn Thực – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam lần thứ II, Đảng bộ Công ty Cổ phần CNG VN đã thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị SXKD, công tác xây dựng Đảng và công tác xây dựng hệ thống chính trị; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị SXKD mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Đạt được những kết quả trên xuất phát từ sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam; lãnh đạo đúng đắn, sát sao của Đảng ủy và Ban điều hành Công ty; sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm của đảng viên, người lao động; sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các tổ chức chính trị – xã hội trong Công ty. Ngoài ra, được sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ các đơn vị bạn, chính quyền địa phương đã góp phần để Đảng bộ CNG Việt Nam đạt được những kết quả nêu trên.

Báo cáo đã phản ánh đầy đủ các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 trong nửa đầu nhiệm kỳ; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được đề ra trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; qua đó Đảng bộ Công ty đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm thiết thực và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cho nửa cuối nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam đánh giá cao kết quả đã đạt được của Đảng bộ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ vừa qua; đặc biệt trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ dịch bệnh Covid-19 và các biến động bất ổn của nền kinh tế, Đảng bộ CNG Việt Nam đã nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh; công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Trong nửa cuối của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo CNG Việt Nam thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; cụ thể hóa các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch năm 2023, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chiến lược phát triển Công ty định hướng đến năm 2035.

Hội nghị đã tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong nửa đầu nhiệm kỳ; bổ sung những định hướng, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam và các ý kiến thảo luận, góp ý của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Lãnh đạo Tổng Công ty và các đồng chí đảng viên Đảng bộ CNG Việt Nam để bổ sung hoàn thiện Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty trong nửa cuối nhiệm kỳ, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị.

Một vài hình ảnh các Đại biểu thảo luận tại Hội nghị:

Đồng chí Triệu Quốc Tuấn – Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐQT PV GAS

Đồng chí Trần Nhật Huy – UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc PV GAS

Đồng chí Đỗ Tấn – UV BCH Đảng bộ, Phó phụ trách Văn phòng Đảng ủy PV GAS

Đồng chí Phạm Anh Tuấn – UV BCH Đảng bộ, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ PV GAS

Đồng chí Trịnh Văn Minh – UV BCH Đảng bộ, Trưởng ban Kế hoạch PV GAS

Bà Phan Thị Phương Anh – Trưởng Ban Tài chính PV GAS

Ông Trần Anh Khoa – Phó Ban Nguồn & Phát triển thị trường PV 

Ông Nguyễn Công Minh – Kiểm soát viên Ban kiểm soát PV GAS

Share