TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng

Ông Vũ Văn Thực

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư xây dựng cầu đường;

Quá trình công tác:

Ông Vũ Văn Thực đã công tác trong ngành Dầu khí từ năm 1999 và đã trải qua nhiều chức vụ quản lý quan trọng tại Công ty PV Gas South. Trước khi đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, Ông Vũ Văn Thực từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Công ty PV Gas South.