TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng

An toàn trong sử dụng LNG

Hiểu rõ được đặc tính của LNG cũng như các mối nguy tiềm ẩn từ LNG, là phương pháp đảm bảo tính an toàn trong sử dụng LNG

Kiến thức về Khí tự nhiên

Khí tự nhiên là một trong những dạng năng lượng sạch, an toàn và hữu ích trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Khí tự nhiên là một hydrocarbon.