TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng

Xu hướng chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam: khí thiên nhiên, năng lượng tái tạo lên ngôi

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, Thế giới đã và đang diễn ra xu hướng chuyển dịch năng lượng, trong đó đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng sạch (khí thiên nhiên), năng lượng tái tạo. Đặc biệt, tại Hội nghị COP26 cuối năm 2021, cam kết của chính phủ các nước, trong đó có Việt Nam, đã tạo ra nhiều động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ và bền vững.

An toàn trong sử dụng LNG

Hiểu rõ được đặc tính của LNG cũng như các mối nguy tiềm ẩn từ LNG, là phương pháp đảm bảo tính an toàn trong sử dụng LNG

Kiến thức về Khí tự nhiên

Khí tự nhiên là một trong những dạng năng lượng sạch, an toàn và hữu ích trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Khí tự nhiên là một hydrocarbon.