TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
Phê duyệt KQLCNT gói “Pano quảng cáo ngoài trời trên tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 13 năm 2020”

Số văn bản phê duyêt: 449/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 23/12/2019

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH DV Quảng cáo ngoài trời Thái Bình Dương
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 5.973.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ, chín trăm bảy mươi ba triệu đồng), bao gồm VAT, dự phòng phí (0%) và toàn bộ các chi phí khác liên quan.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 36 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thiện việc thi công lắp đặt.
In Chia sẻ