TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQLCNT gói thầu: Tư vấn Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất Trạm nén khí CNG Tiền Hải, Thái Bình

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 182/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 27/5/2021

  1. Tên gói thầu: Tư vấn Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất Trạm nén khí CNG Tiền Hải, Thái Bình
  2. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn Dầu Khí Việt Nam.
  3. Giá trúng thầu: 385.440.000 đồng (Ba trăm tám mươi lăm triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng), đã bao gồm thuế VAT. Chưa bao gồm Phí thẩm định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo Thông tư số 08/2018/TT-BTC.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ