TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQLCNT gói thầu: Tư vấn Xây dựng bộ tài liệu quản lý an toàn cho Trạm nén khí CNG Tiền Hải, Thái Bình và các trạm giảm áp

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 183/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 27/5/2021

  1. Tên gói thầu: Tư vấn Xây dựng bộ tài liệu quản lý an toàn cho Trạm nén khí CNG Tiền Hải, Thái Bình và các trạm giảm áp
  2. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn Dầu Khí Việt Nam.
  3. Giá trúng thầu: 480.590.000 đồng (Bốn trăm tám mươi triệu, năm trăm chín mươi ngàn đồng), đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan để thực hiện công việc.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ