TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "Vật tư thay thế cho động cơ CAT"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 74/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 24/5/2021

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công Ty TNHH Công nghiệp Phú Thái.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 88.601.700 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tám triệu, sáu trăm lẻ một ngàn, bảy trăm đồng.), giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan để thực hiện gói thầu.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 80 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ