TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu “Vật tư thay thế cho bồn C.melcher”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 239/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 24/12/2019

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Melchers Việt Nam
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 103.345.000 đồng
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
In Chia sẻ