TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu “Tư vấn lập báo cáo thường niên năm 2019”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 442/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 19/12/2019

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Nghiên cứu Đầu tư Ngôi Sao Việt
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 490.600.000 đồng
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Trọn gói
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
In Chia sẻ