TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu “Trang bị đồng phục công sở nhận diện thương hiệu CNG Việt Nam năo 2019”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 420/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 11/12/2019

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Nhà may Hồng Phát
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 1.868.800.000 đồng
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
In Chia sẻ