TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu “Tiệc tất niên năm 2019”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 09/QĐ-CNMB
Ngày phê duyệt: 16/01/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đẳng Cấp Việt.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 170.940.000 VNĐ, đã bao gồm thuế, phí, lê phí liên quan.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
In Chia sẻ