TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu “Thuê trạm giảm áp cung cấp khí CNG cho khách hàng VFG”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 05/QĐ-CNMB
Ngày phê duyệt: 13/01/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần Điện khí Trường Thành
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 2.211.317.308 VNĐ, đã bao gồm thuế, phí.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
In Chia sẻ