TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "Thuê mặt bằng phục vụ sản xuất tại CNPM"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 56/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 16/4/2021

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH MTV cho thuê Minh Phát.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 528.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tám triệu đồng) đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế phí liên quan để thực hiện gói thầu.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ