TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "Thuê dịch vụ vận chuyển khí CNG"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 01/QĐ-CNMB
Ngày phê duyệt: 02/01/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất Nhập Khẩu Khí Hóa Lỏng Hà Nội.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 2,439,887,340 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm tám mươi bảy nghìn, ba tră bốn mươi đồng), đã bao gồm thuế, phí.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ