TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu “Thuê dịch vụ bảo vệ tại trạm PRU trung tâm Thuận Đạo, Long An và Văn phòng Công ty”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 437/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 19/12/2019

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thái Sơn
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 349.800.000 đồng
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
In Chia sẻ