TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu “Sửa chữa hệ thống metering skid trạm Lixil”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 04/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 10/01/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH TMDV Xây lắp và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Xuân Sơn
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 380.146.151 đồng
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
In Chia sẻ