TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu “Pano quảng cáo ngoài trời tại quốc lộ 1A địa phận tỉnh Tiền Giang năm 2019”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 423/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 12/12/2019

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Quảng Cáo và TCSK Trung Nguyên
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 867.900.000 đồng
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thiện việc thi công lắp đặt.
In Chia sẻ