TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "Cung cấp vật tư máy nén IMW đợt 2""

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 91/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 11/6/2021

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công Ty Cổ phần Đầu tư và chuyển giao công nghệ Intech Việt Nam.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 12.714.885.393VNĐ (Bằng chữ: Mười hai tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, tám trăm tám mươi lăm nghìn, ba trăm chín mươi ba đồng). Giá trên đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế và chi phí liên quan để thực hiện gói thầu.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ