TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu ''Cung cấp mặt nạ chống khói, thoát hiểm"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 205/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 10/6/2021

  1. Tên gói thầu: Cung cấp mặt nạ chống khói, thoát hiểm
  2. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Nhật Tân Anh
  3. Giá trúng thầu: 122.320.000 đồng (Một trăm hai mươi hai triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng) đã bao gồm thuế VAT, chi phí giao nhận, vận chuyển và các chi phí khác.
  4. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ