TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình tất niên năm 2019”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 434/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 17/12/2019

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH XD TMDL Hồng Ngọc Hà
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 1.351.515.000 đồng
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
In Chia sẻ