TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "chế tạo 03 bộ trao đổi nhiệt giai đoạn 2 cho PRu - AES"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 81/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 28/5/2021

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công Ty Cổ phần Kỹ thuật Khang Thịnh.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 365.200.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng), giá trên đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế phí liên quan và dự phòng phí.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ