TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KHLCNT gói thầu: Cung cấp máy tính laptop

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 213/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 16/6/2021

  1. Tên gói thầu: Cung cấp máy tính laptop.
  2. Giá gói thầu: 93.199.999 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi ba triệu, một trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi chín đồng), đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển bàn giao và cài đặt tại văn phòng Công ty.
  3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6/2021.
  6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 ngày kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng.
In Chia sẻ