TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT và nhà thầu được chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa máy tính, hệ thống mạng và thông tin liên lạc”
  1. TÊN GÓI THẦU: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa máy tính, hệ thống mạng và thông tin liên lạc
  2. LĨNH VỰC: Phi tư vấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 425/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 12/12/2019

  1. GIÁ GÓI THẦU: 132.000.000 VNĐ.
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 12/2019.
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói.
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 24 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.
  7. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU: Công ty TNHH TMDV Minh Châu Vũng Tàu.
In Chia sẻ