TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "Vật tư thay thế cho động cơ CAT"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 73/QĐ – CNPM
Ngày phê duyệt: 20/5/2021

  1. Tên gói thầu: Vật tư thay thế cho động cơ CAT.
  2. Giá gói thầu: 88.601.700 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tám triệu, sáu trăm lẻ một ngàn, bảy trăm đồng.) đã bao gồm thuế VAT, các loại chi phí khác liên quan để thực hiện gói thầu và dự phòng phí.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 05/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái.
In Chia sẻ