TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "tư vấn xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trạm nén khí CNG Tiền Hải, Thái Bình"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 161/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 13/5/2021

  1. Tên gói thầu: Tư vấn xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trạm nén khí CNG Tiền Hải, Thái Bình.
  2. Giá gói thầu: 385.440.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi lăm triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm phí thẩm định phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 05/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được mời chỉ định thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn Dầu khí Việt Nam.
In Chia sẻ