TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu “Thuê văn phòng, nhà công vụ cho trung tâm điều độ”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 07/QĐ-CNMB

Ngày phê duyệt: 14/01/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Thuê văn phòng, nhà công vụ cho trung tâm điều độ
  2. GIÁ GÓI THẦU: 369.600.000 VNĐ; đã bao gồm thuế GTGT
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Đàm phán trực tiếp
  5. NHÀ THẦU ĐƯỢC MỜI ĐÀM PHÁN TRỰC TIẾP: Công ty TNHH Nước Giải Khát Thành Công Tiền Hải
  6. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 01/2020
  7. LOẠI HỢP ĐỒNG: Trọn gói
  8. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực
In Chia sẻ