TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu “Pano quảng cáo ngoài trời trên tuyến quốc lộ 13 tỉnh Bình Dương năm 2020”
  1. TÊN GÓI THẦU: Pano quảng cáo ngoài trời trên tuyến quốc lộ 13 tỉnh Bình Dương năm 2020
  2. LĨNH VỰC: Phi Tư vấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 04/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 10/01/2020

  1. GIÁ GÓI THẦU: 3.630.000.000 VNĐ; đã bao gồn thuế, dự phòng phí và toàn bộ chi phí liên quan.
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Đàm phán trực tiếp
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 01/2020.
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói.
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 36 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thiện việc thi công lắp đặt
  7. NHÀ THẦU ĐƯỢC MỜI ĐÀM PHÁN TRỰC TIẾP: Công ty Cổ phần Ánh Sao Dương.
In Chia sẻ