TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu “Pano quảng cáo ngoài trời tại quốc lộ 1A địa phận Tỉnh Tiền Giang năm 2019”
  1. TÊN GÓI THẦU: Pano quảng cáo ngoài trời tại quốc lộ 1A địa phận Tỉnh Tiền Giang năm 2019
  2. LĨNH VỰC: Phi tư vấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 415/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 06/12/2019

  1. GIÁ GÓI THẦU: 867.900.000 VNĐ
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Đàm phán trực tiếp
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 12/2019
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thiện việc thi công lắp đặt.
  7. NHÀ THẦU ĐƯỢC MỜI ĐÀM PHÁN TRỰC TIẾP: Công ty TNHH Quảng Cáo và TCSK Trung Nguyên.
In Chia sẻ