TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "Cung cấp vật tư máy nén IMW Đợt 2"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 69/QĐ – CNPM
Ngày phê duyệt: 14/5/2021

  1. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư máy nén IMW Đợt 2.
  2. Giá gói thầu: 12.714.885.393 VNĐ (Bằng chữ: Mười hai tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, tám trăm tám mươi lăm nghìn, ba trăm chín mươi ba đồng, đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế phí liên quan để thực hiện gói thầu và dự phòng phí).
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp.
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ
  5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 05/2021.
  7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  8. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
In Chia sẻ