TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "Cung cấp mặt nạ chống khói, thoát hiểm"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 185/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 28/5/2021

  1. Tên gói thầu: Cung cấp mặt nạ chống khói, thoát hiểm.
  2. Giá gói thầu: 127.600.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng) đã bao gồm thuế GTGT.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 05/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.
In Chia sẻ