TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình tất niên cuối năm 2019”
  1. TÊN GÓI THẦU: Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình tất niên cuối năm 2019
  2. LĨNH VỰC: Phi tư vấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 418/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 11/12/2019

  1. GIÁ GÓI THẦU: 1.358.280.000 VNĐ
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Đàm phán trực tiếp
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 12/2019
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  7. NHÀ THẦU ĐƯỢC MỜI ĐÀM PHÁN TRỰC TIẾP: Công ty TNHH XD TM DL Hồng Ngọc Hà
In Chia sẻ